LEONBERGER OMPLACERING –
en tillidsaftale mellem Leodania og dig

Leonberger omplacering. Det sker fra tid til anden, at vi har en hund, der er kommet tilbage til os, som skal have et nyt hjem.
Det kan også ske, at vi selv har en hund, der ikke trives her hos os. Og som vil have godt af at komme ud i en lidt mindre flok.
Når vi har en hel side om dette, kunne man fristes til at tro, at vi har en masse leonberger omplaceringer. Men det er langt fra virkeligheden. Det sker måske i gennemsnit en gang om året. Måske hvert andet år. Men når det sker, er det rart at have alting på det rene.
Er du interesseret i en leonberger omplacering – en der skal have nyt hjem? Så læs her, hvordan vi normalt gør. Det er vigtigt, at du kender vores normale fremgangsmåde, så du ved hvad du går ind til:
For at hunden skal få en god oplevelse,  kommer hunden først på prøve hos sin nye familie. Her får familien mulighed for at opleve leonbergeren. Se om den falder godt til; og om det i det hele taget er denne løsning der passer for familien. Prøvetiden kan være alt lige fra et par dage og op til ca. 6 måneder. Det er for at du skal have mulighed for at kunne sige fra med øjeblikkelig varsel. Prøvetiden kan være op til 6 måneder eller deromkring. Der kan nemlig være omstændigheder omkring hunden eller familien der skal være på det rene, før der træffes en endelig beslutning.
Når prøvetiden er slut, skal der laves en ny aftale. Det er lidt forskelligt hvad vi her vælger at gøre.

Forskellige muligheder for Leonberger Omplacering

A. Vi kan lave en FÆLLES eje kontrakt, hvor den nye familie ejer hunden i fællesskab med os, men hvor alle forpligtelser i øvrigt påhviler familien. Det vil være den nye familie der har det juridiske ejerskab af hunden.
B. Vi kan lave en udstationerings-aftale på en leonberger omplacering, hvor det er OS der ejer hunden, men den nye familie der er såkaldt FODERVÆRT. Her påhviler alle de daglige udgifter, samt udgifter i forbindelse med sygdom mv. (og evt. aflivning) også den nye familie, men ejerskabet forbliver hos opdrætter, og man kan sådan lidt populært sige, at den nye familie har brugsret og de dertil hørende forpligtelser, men ikke ejer-retten.
C. Vi kan lave en egentlig aftale om leonberger omplacering, en kontrakt, hvor der vil være tale om et helt ejerskifte, hvor den nye familie ejer hunden alene.

Leonberger omplacering aftales fra gang til gang

Hvilken model der vælges, afhænger af rigtig mange ting. Der er altid tale om et tillidsforhold. Derfor er der nok i hverdagen ikke nogen egentlig forskel på de tre ovenstående muligheder. Men rent juridisk er der. Vi vil fra gang til gang vurdere, hvad der er bedst for hunden og for den nye familie. Der kan for eksempel være tale om en familie med alvorlig sygdom. Dette er ikke nødvendigvis en forhindring for at familien kan have hunden boende – det kan jo NETOP være derfor, at de gerne vil have den hos sig. Men sygdom er jo ofte ikke en statisk størrelse, og har det med at udvikle sig. Sker dette, er det for os rigtig godt at have det fuld juridiske ansvar for hundens fremtid. Den skal simpelthen retur til os, hvis sygdommen tager overhånd, og dette gøres ret nemt, når der er tale om en udstationeringsaftale.
En udstationeringsaftale vælges også, hvor der er tale om en avlshund, hvor vi ønsker at bevare avlsretten, men ikke mener at det er godt for hunden eller vores nuværende flok, at have hunden hos os.
Et fuldstændigt ejerskifte laves kun dér, hvor parterne er enige om det, og hvor vi ved, at der ikke er f.eks. sygdom eller andet, der kan være en hindring senere hen for at beholde hunden.
Prøvetiden forud for indgåelse af bindende aftale er helt ufravigelig, uanset hvilken løsning vi sidenhen finder frem til. Det er også vigtigt her at forstå, at såfremt der er bristede forudsætninger for en evt. aftale, har vi altid ret til at tage hunden retur indenfor prøvetiden, og I har også ret til at returnere den.