DKK’s Etiske regler for avl og opdræt

Her ser du Dansk Kennel Klubs etiske regler for avl og opdræt – som de var FØR DKK ophævede næsten alle regler og lod det være op til den enkelte opdrætter at gøre et ordentligt stykke arbejde.
Men vi synes faktisk at reglerne er gode. Det er vigtigt for os at bringe dem her i kopi, fordi du skal vide, at disse regler søges opfyldt til fulde her på Leodania.
Bemærk: Når DKK taler om en maksimal indavlskoefficient, mener de en indavlskoeeficient der gælder for 3 generationer.
Men der er jo mange generationer bagved hvalpen, og her på Leodania sikrer vi en så lav indavlskoeffiecient (COI) på hele 10 generationer som muligt, samt så mange unikke forfædre over 25 generationer som vi kan få.

Disse regler gælder som sagt ikke på samme måde længere. Men de er virkelig gode at rette sig efter!

 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl. (Leodania: vi sikrer vores avlsdyr ved helsecheck ved dyrlægen).
 2. Der må i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis
  (Leodania: Alle vore leonbergere kan parre sig naturligt og har helt naturlig yngelpleje)
 3. En tæve må ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet
  (leodania: Ingen tæver går i avl før de er 2 år gamle, og vi bestræber os på at de er max 5½ ved sidste kuld)
 4. En tæve må maksimalt have 5 kuld i sin levetid. Efter 2 kuld skal tæven have en pause, så mindst en løbetid ikke udnyttes til parring
  (Leodania: De fleste af vore tæver får imellem 2 og 3 kuld)
 5. Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages
  (Leodania: Nej, naturligvis!! Alle avlsdyr bør være af raske sunde linjer. Det kan faktisk lade sig gøre)
 6. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine skal undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient (beregnes på 1 generation) større end 6,25 % ikke må overskrides (svarer til en indavlsgrad på ca. 25% på 10 generationer. DKK anbefaler dog at man som opdrætter orienterer sig om indavlsgraden af det planlagte kuld, ved selv at gennemføre beregningen på flere generationer.
  (Leodania: Til sammenligning beregner vi altid vore parringer, og laver en simulering i en database, der sikrer os imod store ophobninger af sygdomme. Vores indavlsgrad på 1 generation er NUL. Vores indavlsgrad på 10 generationer er max 5%.) 
 7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, skal undgås.
 8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
  (leodania: Alle vore hvalpe bor inde hos os i køkken og alrum. Vi er stort set altid sammen med dem, og de får en masse nye oplevelelser og sejre hver dag – de har op til 2 tønder land at boltre sig på).
 9. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
  (Leodania: vores hjemmeside oplyser om stort set alt hvad hvalpekøbere har spurgt om igennem tiden. Alle oplysninger om forældredyr er altid tilgængelig i hvalpemappen eller på hjemmesiden, samt når du spørger os)
 10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.
  (Leodania: Vi følger jer alle via email, vores facebook grupper samt når vi mødes til træf. Langt størstedelen af vore hvalpekøbere kommer jævnligt enten på besøg eller møder os på vores årlige hvalpetræf, Leodania Dag)

   

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK’s etiske regler vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – i henhold til DKK’s stambogsføringsreglers pkt. 11.

Dispensation fra ovennævnte regler kan gives af DKK’s bestyrelse.

DKK har med virkning fra 2008 opdateret definitionerne på matadoravl. Dette kan du læse om i HUNDEN marts 2008.

Til belysning af de ændrede definitioner har vi (DKK) lavet dette lille eksempel:

Antalsmæssig stor race (>100 reg./år):
Hanhund X er født i 1998. han tilhører en race der stambogsfører ca. 200 hvalpe om året. 25% reglen siger altså at han ikke bør blive far til mere end 50 hvalpe i sin levetid.

I år 2000 bliver han far til to kuld – i alt 10 hvalpe. Det samme er tilfældet i 2001 og i 2002 får han 30 afkom. Han har nu i princippet opbrugt sin kvote på 50 hvalpe, og ejeren skal derfor være ekstra opmærksom, hvis han ønsker at bruge hunden mere. Han holder en pause i år 2003 og 2004, og derfor må han i 2005 faktisk gerne bruge hunden igen. I 2005 vil der nemlig, i hanhundens egen generation (fra første kuld i 2000 – 2005) være født 1200 hvalpe. 5% af 1200 giver 60 – han har altså mulighed for at blive far til et par kuld mere uden problemer. Slutter han først sin avlsaktive karriere i 2007 – som 9 årig – har han faktisk lov til at blive far til i alt 80 hvalpe uden at komme i konflikt med anbefalingerne vedr. matadoravl.

Årstal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Reg./år hele racen

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Antal hvalpe efter X

0

0

10

10

30

0

0

10

10

10

Antalsmæssig lille race (<100 reg./år):
Hanhund A er ialt far til 50 hvalpe i en race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25% reglen er 24 hvalpe.
De 50 hvalpe er fordelt på 12 kuld med indavlskoefficienter på henholdsvis: 7,93 – 15,63 – 9,38 – 0,1 – 3,52 – 3,52 – 15,63 – 1,95 – 2,73 – 0 – 2,73
Hanhund A har derfor flere gange produceret afkom med indavlskoefficient større end det anbefalede på max 6,25%. Derfor vil hanhund A modtage et “grænsebrev” med kraftig henstilling om fremover kun at producere hvalpe med indavlskoefficienter under 6,25%.

Hanhund B er ialt far til 33 hvalpe i en race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold til 25% reglen er 7 hvalpe.
De 33 hvalpe er fordelt på 9 kuld, der alle har indavlskoefficienter på 0% (!)
Hanhund B vil derfor IKKE modtage et “grænsebrev”, da opdrætteren her nøje har udvalgt ikke beslægtede avlspartnere og derfor sikret racen mod indavl til trods for at 25% grænsen er overskredet.